راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


اندر مناقب حاجی و فرزندانش !

    حاجی این مردمومن وانقلابی همین که اوضاع را بلبشو وقاراشمیش دید بیل وکلنگش را برداشت وبه سمت زمین های بیرون ازآبادی حمله برد . چند روزی بود که اوضاع درهم برهم شده بود و هرکس ازراه می رسید و هرچه درتوانش بود ازآن زمین ها را می گرفت وتصاحب می نمود . از دویست متر وچهارصدمتر تاهزارمتر وچندهزارمتر . این ...

ادامه مطلب

          ویژگی های سقف عرشه فولادی    - بتن ریزی در این سقف از سطح بسیار صاف ویکپارچه برخوردارست که پس از آن نیاز به کف سازی و پوکه ریزی نمی باشد وبا سرعت بالا آماده عملیات نازک کاری می باشد.        - در این سیستم،قالب بندی که یکی از مشکلات اجرایی ساختمان می باشد،حذف گردیده و اجرای سقف را با سرعت بالا عملی می ...

ادامه مطلب

کار عملی

چگونه تار عنکبوت بسازیم برای درست کردن تار عنکبوت،اسانس پوست مرکبات تازه مانندپوست پرتغال یانارنج رابه کف دستتان بپاشید وبایک مدادترش ساده ی پلاستیکی که کناره های موجدار دارد،چندین مرتبه به کف دستتان بزنید. بعدازمدتی تارعنکبوت ظاهرمی شوندومی توانیدبادودست آن رابه روی لیوان بنشانید. الگویی جدیدبرای تدریس سه عام ...

ادامه مطلب
صفحات ادامه نتايج:  1